MENU
Dojście do ul. Konopnickiej.

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2011-10-04 22:40:23 - Odsłon: 1046
15 marca 2014

Uchwała nr XV/90/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 26 października 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515), uchwala się co następuje:
§ 1. Odcinkowi drogi wojewódzkiej nr 390, położonemu na terenie miasta Lądek-Zdrój od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 392 do skrzyżowania z ulicą Graniczną, który obejmuje działkę oznaczoną
geodezyjnym numerem 14 (AM-1) oraz 42 (AM-2) obrębu Stary Zdrój, nadaje się nazwę „Aleja Vaclava Havla".

 • /foto/3744/3744322m.jpg
  2013
 • /foto/4179/4179256m.jpg
  2013
 • /foto/5860/5860760m.jpg
  2015
 • /foto/5834/5834249m.jpg
  2015
 • /foto/5785/5785001m.jpg
  2015
 • /foto/5790/5790572m.jpg
  2015
 • /foto/5791/5791427m.jpg
  2015
 • /foto/5896/5896304m.jpg
  2016
 • /foto/5897/5897494m.jpg
  2016
 • /foto/6014/6014896m.jpg
  2016
 • /foto/6291/6291910m.jpg
  2016
 • /foto/6404/6404092m.jpg
  2016
 • /foto/6420/6420581m.jpg
  2016
 • /foto/6547/6547811m.jpg
  2017

Zbigniew Waluś°

Poprzednie: Detale architektoniczne Strona Główna Następne: ul. Moniuszki Stanisława