MENU
Wizyta w lądeckim muzeum. Założycielem był Max Nobel, lokalny nauczyciel i kantor szkoły ewangelickiej.

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2020-11-17 21:04:33 - Odsłon: 32
Rok 1934


Obecny budynek byłej Preparandy Nauczycielskiej został oddany do użytku 29. 09. 1886 r. Data widniejąca nad środkowym oknem 1874 jest rokiem założenia Zakładu (Anstalt). Poprzednie seminarium mieściło się w budynku przy ulicy Słodowej 31 . Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz Anton Wenzel,a wstęgę przecinał burmistrz Birke. Do 69 przyszłych uczniów przemówił dyrektor seminarium Wilhelm Marwan. Szkoła mieściła się przy Mariannenplatz 5. Kilka lat później wybudowano boisko sportowe i krytą hale sportową, która stoi do dziś . W 1922 r. do seminarium dołączono wyższą szkołę dla dziewcząt i chłopców (Hoehere Knaben und Maedschenschule). W 1925 roku zamknięto seminarium nauczycielskie przeniesione tu (tzn. do Lądka) z Bystrzycy Kłodzkiej w 1874 r. Mapa Bad Landeck z 1924 r. podaje że mieściła się tu szkoła realna (Reaschule) Realschule (niem. szkoła realna) - niemiecka szkoła ogólnokształcąca kontynuująca edukację po czteroletniej Grundschule (niem. szkole podstawowej).
Realschule liczy 6 klas (od 5. do 10). Na tym kończy się obowiązek szkolny w Niemczech dla uczniów tego rodzaju szkół.
Ukończenie Realschule jest potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły realnej (niem. Realschulabschluss). Absolwenci Realschule po dodatkowym dokształceniu mogą uzyskać prawo zdawania matury i dalszego kształcenia w szkołach wyższych. Od 1933 r. znajdowało się tu muzeum lokalne prowadzone przez kantora ewangelickiego Maxa Nobla . W drugiej połowie lat 30 swoją siedzibę i zarząd miała tu NSDAP. W 1949 r. Szkoła Miejska. W latach sześćdziesiątych XX w funkcjonował tu szkoła podstawowa, spełniał też rolę schroniska młodzieżowego (A. Koźmiński Lądek-Zdrój i okolice 1963 r.). Przed długi okres obiekt nazywał się Dom Harcerza, później Miejski Dom Kultury. W latach 2006-2007 obiekt przeszedł gruntowny remont. Wykonawcą prac była firma Wasama z Lądka.

 • /foto/321/321316m.jpg
  1900 - 1925
 • /foto/8601/8601307m.jpg
  1910
 • /foto/8964/8964572m.jpg
  1913
 • /foto/8573/8573969m.jpg
  1921
 • /foto/8588/8588507m.jpg
  1921
 • /foto/8587/8587830m.jpg
  1922
 • /foto/8985/8985484m.jpg
  1932
 • /foto/417/417818m.jpg
  1958 - 1960
 • /foto/43/43011m.jpg
  2005
 • /foto/170/170724m.jpg
  2007
 • /foto/173/173838m.jpg
  2007
 • /foto/310/310036m.jpg
  2009
 • /foto/329/329241m.jpg
  2010
 • /foto/331/331985m.jpg
  2010
 • /foto/333/333996m.jpg
  2010
 • /foto/380/380154m.jpg
  2011
 • /foto/4567/4567347m.jpg
  2013
 • /foto/6461/6461927m.jpg
  2016
 • /foto/6479/6479486m.jpg
  2017
 • /foto/6842/6842512m.jpg
  2017
 • /foto/6842/6842514m.jpg
  2017
 • /foto/6983/6983989m.jpg
  2017
 • /foto/8256/8256561m.jpg
  2019

Landecker Stadtblatt und Nachrichten 1874-1941

Poprzednie: Willa Elysium Strona Główna Następne: Dom nr 3