MENU
Informacja w ostatnim numerze lądeckiej prasy o zakończeniu działalności gazety w Bad Landeck. Notatka z 30 maja 1941 r. Landecker Stadtblatt und Nachrichten ukazywał się w latach 1871-1941.

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2020-10-21 16:00:02 - Odsłon: 80
Rok 1941


Bad Landeck (1883-1945). W Lądku występuje 71 nazw ulic, placów itp. Liczba mieszkańców : 5715 (2016 r.) Mieszkańcy w 1937 r. . W Lądku znajdują się 684 budynki mieszkalne (2014 r.). Nazwa Lądek-Zdrój, występująca w dokumentach od XIV w. (1325 Landecke, 1336 i później Landeck), zapewne wywodzi się od prasłowiańskiego wyrazu lędo, oznaczającego "ziemię nieuprawną, niezaoraną’" lub "niskie łąki zalewane przez rzekę’ (Słownik etymologiczny nazw geograficznych, Maria Malec, 2003 r, s. 137). Niesłuszna jest koncepcja, według której nazwa ta ma wskazywać na położenie miasta w odległym zakątku ziemi kłodzkiej (por. niem. Land ‛kraj, kraina’, Ecke ‛kąt, zakątek). Z. Waluś.
* * *
.Ladek Zdrój, pow. bystrzycki, d. nazwa Landeck [M. P. 1946 nr 44 poz. 85, obow. od 19.05.1946 r.].
Zmiany administracyjne:
D. U. 1961 nr 54 poz. 308 , obow. od 31.12.1961 r.
- Par. 1. W powiecie bystrzyckim, województwie wrocławskim włącza się:
- 2) do miasta Lądka-Zdroju
z gromady Lądek-Zdrój, część obszaru wsi Stojków.
Nazwa aktualna:
D. U. 2013 poz. 200, obow. od 28.02.2013 roku - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13.12.2012 r. w sprawie urzędowego wykazu nazw miejscowości i ich części:
Lądek-Zdrój, miasto, gmina Lądek-Zdrój, powiat kłodzki, SIMC: 0984203.
Źródło: ISAP: [Wynot. Stan].

 • /foto/8959/8959154m.jpg
  1913
 • /foto/4521/4521544m.jpg
  1914
 • /foto/8413/8413402m.jpg
  1915
 • /foto/5644/5644566m.jpg
  1924
 • /foto/8887/8887474m.jpg
  1925
 • /foto/9018/9018741m.jpg
  1925
 • /foto/8701/8701885m.jpg
  1931
 • /foto/8912/8912003m.jpg
  1932
 • /foto/8983/8983283m.jpg
  1937
 • /foto/6427/6427577m.jpg
  1967 - 1969
 • /foto/5642/5642037m.jpg
  2015
 • /foto/6279/6279704m.jpg
  2016
 • /foto/6979/6979036m.jpg
  2017
 • /foto/6979/6979037m.jpg
  2017
 • /foto/7048/7048114m.jpg
  2018

Landecker Stadtblatt und Nachrichten 1874-1941

Poprzednie: Widoki z Dzielca Strona Główna Następne: Kapliczka - Oko Opatrzności