MENU
ZNACZNIKI
Teren planowanej farmy fotowoltaicznej leży na południe od dawnego dworca kolejowego, w pobliżu dwóch budowanych domów jednorodzinnych planuje umiejscowić inwestycję na działkach 60/2, 65, 131/2 obręb Zatorze w Gminie Lądek-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Działka 60/2: powierzchnia 49 855 m2 ; działka 65: powierzchnia 20 245 m2 ; działka 131/2: powierzchnia 40 995 m2 . Zakłada się zajęcie całej powierzchni działek, z wolnymi przestrzeniami na ścieżki techniczne i powierzchni uwzględniających odsunięcie od krawędzi działki. Mapkę skopiowano z BIP Lądek .

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2019-10-22 19:28:08 - Odsłon: 470
05 października 2019


W intencji Zamawiającego jest: budowa instalacji fotowoltaicznej wraz infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 8MWp. Urządzenia te wykorzystują promieniowanie słoneczne, czyli odnawialne źródło energii (OZE), do produkcji energii elektrycznej. Planuje się, że wygenerowana energia będzie wykorzystywana do zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów użyteczności publicznej.  zamontowanie optymalnie i prawidłowo dobranych urządzeń w taki sposób, by umożliwić maksymalny uzysk mocy w skali roku.  wykorzystanie nowoczesnej technologii przyjaznej środowisku, która skutkować będzie poprawą stanu środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji m.in. CO2 oraz pyłu PM10 do atmosfery.  zwiększenie świadomości społeczeństwa co do zalet płynących z korzystania z odnawialnych źródeł energii. Za BIP Lądek. Z .Waluś.

  • /foto/8310/8310592m.jpg
    2019
  • /foto/8310/8310593m.jpg
    2019

inne

Poprzednie: Dom nr 8 Strona Główna Następne: Dom nr 18b