MENU
Rondo przy u. Mickiewicza i Kłodzkiej.

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2010-06-10 18:03:19 - Odsłon: 1623
10 czerwca 2010

UCHWAŁA NR XLVIII/329/2014 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Lądek- Zdrój Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 547, ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. Rondu położonemu na terenie miasta Lądek- Zdrój u zbiegu ulic: Kłodzkiej i Adama Mickiewicza nadaje się nazwę: „Rondo Mariana Bublewicza''. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

 • /foto/333/333493m.jpg
  2010
 • /foto/8258/8258236m.jpg
  2019
 • /foto/8258/8258237m.jpg
  2019
 • /foto/8258/8258238m.jpg
  2019
 • /foto/8579/8579536m.jpg
  2020

Zbigniew Waluś°

Poprzednie: Dom nr 21 Strona Główna Następne: Dom nr 19


Zbigniew Waluś | 2018-05-25 20:53:36
Uchwałą Rady Miasta z wykazu ulic usunięto ulicę Różaną. W Terycie tez już nie figuruje.
Danuta B. | 2018-05-25 21:05:39
Że czerwona...?
Zbigniew Waluś | 2018-05-25 21:10:59 | edytowany: 2018-05-25 21:14:52
W uchwale Nr 23/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1979 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu i ulicom numeracji porządkowej, w § 1 ust. 2 pkt 9 widniej zapis: "ulica Różana rozpoczynająca się od ulicy - przebiega przez ulicę Storczyków w kierunku wschodnim". Zapis ten jest niejednoznaczny i budzi wątpliwości w faktycznym ustaleniu przebiegu ulicy Różanej. Ponadto należy podkreślić, że do ulicy tej nie jest przypisany żaden punkt adresowy, a także nie jest ona zaznaczona na mapach czy planach miasta. Mając na uwadze powyższe przedłożenie niniejszego projektu jest zasadne. Za BIP Lądek. Przyłożyłem do tego rękę.
Danuta B. | 2018-05-25 21:31:57
Dziękuję za wyjaśnienie.