MENU
Rondo przy ul. Kłodzkiej i Mickiewicza.

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2010-06-09 13:14:29 - Odsłon: 1444
09 czerwca 2010

UCHWAŁA NR XLVIII/329/2014 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Lądek- Zdrój Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 547, ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. Rondu położonemu na terenie miasta Lądek- Zdrój u zbiegu ulic: Kłodzkiej i Adama Mickiewicza nadaje się nazwę: „Rondo Mariana Bublewicza''. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

 • /foto/333/333681m.jpg
  2010
 • /foto/8258/8258236m.jpg
  2019
 • /foto/8258/8258237m.jpg
  2019
 • /foto/8258/8258238m.jpg
  2019
 • /foto/8579/8579536m.jpg
  2020

Zbigniew Waluś°

Poprzednie: Szpital Miejski (dawny) Strona Główna Następne: Panoramy i widoki Lądka-Zdroju