MENU
Dzieci macedońskie przed Wojciechem. Zdjęcie nie jest mojego autorstwa. Celem ośrodków wychowawczych (oprócz troski o zdrowie, bezpieczeństwo wyżywienie itp.) było umożliwienie wszystkim wychowankom w wieku szkolnym wypełnienia obowiązku szkolnego oraz przygotowanie do określonego zawodu. POW (Państwowy Ośrodek Wychowawczy) w Lądku Zdroju posiadał na potrzeby dzieci 34 budynki. Pod opieką ośrodka znajdowało się 1013 dzieci, w tym 170 w wieku do lat siedmiu, 740 w wieku od 7 do 14 lat, 40 dzieci w wieku 15–17 lat i 63 w wieku 18–21 lat. Dzieci w wieku szkolnym uczęszczały do szkoły, w której kierownictwo było greckie, a personel składał się z dwadzieściorga nauczycieli. Uczyły się tam historii, geografii, folkloru Grecji i języka ojczystego. Dzieci te pochodziły w większości z górzystych regionów północnej Grecji (Macedonia Egejska) zacofanych pod względem oświaty; większość z nich, która znalazła się w Polsce, była niepiśmienna. Nawet te dzieci, które miały ukończone kilka klas sześcioletniej szkoły ludowej, nie były w stanie kontynuować nauki w warunkach polskich, gdyż w okresie wojny domowej w Grecji (1946–1949) zapomniały, czego nauczyły się w przeszłości. Pierwszą troską rządu polskiego było sprawne zorganizowanie dla nich nauki szkolnej. W tej sprawie 24 lutego 1949 roku dzieci w Lądku Zdroju odwiedził ówczesny minister oświaty Stanisław Skrzeszewski.. Osoby zainteresowane tematem POW w Lądku zapraszam do archiwum w Szczecinie . Ośrodki POW w Lądku istniały od 3 września 1948 r. do marca 1950 r. Macedońscy artyści przebywający obecnie z wizytą w Polsce, nie omieszkali zawitać w sentymentalną podróż do Lądka-Zdroju. W poniedziałkowe popołudnie, w asyście Dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy - odbyli z Zastępcą Burmistrza Lądka-Zdroju krótki spacer po kurorcie, odszukując obiekty w których ponad 65 lat temu przebywali mali Macedończycy i Grecy. Za Doba grudzień 2015 r.

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2018-01-19 17:53:19 - Odsłon: 264
Lata 1948-1949


Bad Landeck (1883-1945). W Lądku występuje 71 nazw ulic, placów itp. Liczba mieszkańców : 5715 (2016 r.) Mieszkańcy w 1937 r. Z. Waluś
* * *
. Zobowiązanie finansowe miasta Lądek na I kwartał 2019 r. wynosiło 23, 6 mln zł. Nazwa miejscowości po 1945 r.
Nazwa urzędowa:
Ladek Zdrój, pow. bystrzycki, d. nazwa Landeck [M. P. 1946 nr 44 poz. 85, obow. od 19.05.1946 r.].
Zmiany administracyjne:
D. U. 1961 nr 54 poz. 308 , obow. od 31.12.1961 r.
- Par. 1. W powiecie bystrzyckim, województwie wrocławskim włącza się:
- 2) do miasta Lądka-Zdroju
z gromady Lądek-Zdrój, część obszaru wsi Stojków.
Nazwa aktualna:
D. U. 2013 poz. 200, obow. od 28.02.2013 roku - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13.12.2012 r. w sprawie urzędowego wykazu nazw miejscowości i ich części:
Lądek-Zdrój, miasto, gmina Lądek-Zdrój, powiat kłodzki, SIMC: 0984203.
Źródło: ISAP: [Wynot. Stan].

 • /foto/6644/6644381m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/7441/7441934m.jpg
  1910
 • /foto/7441/7441935m.jpg
  1910
 • /foto/4521/4521544m.jpg
  1914
 • /foto/3400/3400505m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/5644/5644566m.jpg
  1924
 • /foto/6805/6805313m.jpg
  1929
 • /foto/3897/3897187m.jpg
  1963 - 1970
 • /foto/3897/3897311m.jpg
  1963 - 1970
 • /foto/6427/6427577m.jpg
  1967 - 1969
 • /foto/5642/5642037m.jpg
  2015
 • /foto/6279/6279704m.jpg
  2016
 • /foto/6289/6289094m.jpg
  2016
 • /foto/6979/6979036m.jpg
  2017
 • /foto/6979/6979037m.jpg
  2017
 • /foto/7048/7048114m.jpg
  2018
 • /foto/7068/7068994m.jpg
  2018
 • /foto/7294/7294311m.jpg
  2018

UWAGA! Zbiory nieznanego pochodzenia!

Poprzednie: Budynek nr 6 Strona Główna Następne: Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne PNGS