Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

1 2 3 4 5 >>

2021-03-04
Wójtówka DKL
Powiat kłodzki
Wójtówka
2020-12-02
Wójtówka DKL
Powiat kłodzki
Wójtówka
2020-05-08
Wójtówka DKL
Wójtówka
Gospoda Paula Wagnera
2020-05-04
Wójtówka DKL
Wójtówka
Gospoda Paula Wagnera
2020-04-11
Wójtówka DKL
Wójtówka
Gospoda Paula Wagnera
2020-01-21
Wójtówka DKL
Powiat kłodzki
Wójtówka
2020-01-18
Wójtówka DKL
Wójtówka
Gospoda Paula Wagnera
2018-12-09
Wójtówka DKL
Powiat kłodzki
Wójtówka
2018-10-25
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 14
2018-01-18
Wójtówka DKL
Wójtówka
Mapy i plany
2017-07-05
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 17a
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 17
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 17
Wójtówka DKL
Borówkowy Potok w Wójtówce
Most drogowy IV
Wójtówka DKL
Borówkowy Potok w Wójtówce
Most drogowy IV
Wójtówka DKL
Borówkowy Potok w Wójtówce
Most drogowy IV
Wójtówka DKL
Powiat kłodzki
Wójtówka
Wójtówka DKL
Wójtówka
Panoramy i widoki Wójtówki
2017-06-03
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 30
Wójtówka DKL
Powiat kłodzki
Wójtówka
Wójtówka DKL
Wójtówka
Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wójtówka)
Wójtówka DKL
Wójtówka
Kościół św. Antoniego
2017-06-01
Wójtówka DKL
Powiat kłodzki
Wójtówka
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 29?
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 14
2017-05-31
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 29?
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 30
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 31
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 31
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 30
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 30
Wójtówka DKL
Wójtówka
Źródło Aleksandry
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 11
Wójtówka DKL
Wójtówka
Dom nr 11
Wójtówka DKL
Wójtówka
Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wójtówka)
Wójtówka DKL
Wójtówka
Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wójtówka)
Wójtówka DKL
Wójtówka
Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wójtówka)
Wójtówka DKL
Wójtówka
Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wójtówka)
Wójtówka DKL
Wójtówka
Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wójtówka)
Wójtówka DKL
Wójtówka
Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wójtówka)

1 2 3 4 5 >>


  ID: 504654 ADMINISTRATORZY

Wójtówka


Dawniej
Voigtsdorf b. Bad Landeck, Rajmontowo (do 1947 r.), Wojtówka
Powiat
Liczba zdjęć
349
Rodzaj
Wieś
 
Historyczna nazwa wsi „Voigtsdorf” powstała w nawiązaniu do urzędu wojewódzkiego. Oznaczała zapewne wieś należącą do dóbr wójtowskich. Do tej lokalnej tradycji odnosi się obecna nazwa miejscowości. Około 1346 roku Wojtówka należała do państewka Karpińskiego. Po jego rozwiązaniu dawne wsie zamkowe przyłączono do dóbr królewskich. Niektóre z nich jak np.: Wojtówkę otrzymał przed 1487 rokiem jako lenno ojciec Johanna Gostitza zw. Von Patschkow. Jak się wydaje Wojtówka położona głęboko w lasach została ...
Historyczna nazwa wsi „Voigtsdorf” powstała w nawiązaniu do urzędu wojewódzkiego. Oznaczała zapewne wieś należącą do dóbr wójtowskich. Do tej lokalnej tradycji odnosi się obecna nazwa miejscowości. Około 1346 roku Wojtówka należała do państewka Karpińskiego. Po jego rozwiązaniu dawne wsie zamkowe przyłączono do dóbr królewskich. Niektóre z nich jak np.: Wojtówkę otrzymał przed 1487 rokiem jako lenno ojciec Johanna Gostitza zw. Von Patschkow. Jak się wydaje Wojtówka położona głęboko w lasach została opuszczona. Założono ją ponownie w 1541 roku jako wieś kameralną. W 1571 roku niektóre grunty Wojtówki użytkowane były mieszczan lądeckich i mieszkańców sąsiadującej z Lądkiem wsi Nieder Thalheim jako grunty uprawne i pastwiska. W 1606 roku mieszkało w Wojtówce 15 zagrodników zajmujących zabudowane parcele, 5 innych osadników posiadało parcele zabudowane. Inne grunty gminy wiejskiej wykorzystywano pod uprawę i pastwiska. W czasie wojny 30–letniej nawet niewielka Wojtówka musiała płacić kontrybucje. Te ciężkie warunki spowodowały, że przed 1632 rokiem wieś została opuszczona przez większość mieszkańców. Przed 1641 rokiem powróciła do stanu z początku XVII wieku. W 1667 roku wzmiankowano w Wojtówce urzędnika sądowego. W 1684 roku Wojtówka została sprzedana wraz z innymi wsiami do państewka Karpińskiego Siegmundowi Hoffmanowi von Lichtenstein, których z tych miejscowości ukształtował swe dobra z siedzibą w Ober Thalheim. W ramach dóbr Wojtówka pozostała do 1736 roku kiedy to cała majętność Hoffmanów von Lichtenstein kupiło miasto Lądek. W 2 połowie XVII wieku i 1 połowie XIX wieku należąca do miejskich dóbr kameralnych niewielka Wojtówka była zagraniczno-chałupniczą osadą leśną, której mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa. Nie rozwinęły się rzemiosło, ani teŜ lokalny przemysł, czynny był tylko jeden młyn. Wojtówka pozostawała własnością Lądka do lat 50–tych XIX wieku, potem stała się samodzielną gminą wiejską. Zamieszkiwana przez katolików należała do parafii w Lądku, a po 1830 roku otrzymała własną kaplicę. Około 1840 roku Wojtówka była ośrodkiem gminy baptystów dla całego Hrabstwa Kłodzkiego. Nabożeństwa odbywały się tu w prywatnym domu, a chrzty w stawie. W latach 50–tych XIX wieku część baptystów wywędrowała do Ameryki. Inni przyłączyli się do ewangelików. Około połowy XIX wieku znajdowały się we wsi także jakieś dobra, które należały do niejakiego Kleina. W 2 połowie XIX wieku Wojtówka nadal pozostała wsią rolniczą. Ze względu na malowniczość otoczenia stała się celem wycieczek kuracjuszy z Lądka. Doceniano zwłaszcza „Ślubowisko” położone na południu od wsi i ładne łąki w jej otoczeniu. Dla obsługi ruchu turystycznego powstała w Wojtówce gospoda. Wieś stała się miejscowością turystyczną, ale nie została letniskiem.Największą liczbę ludności Wojtówki odnotowano w 1871 roku (201 osób). Po 1945 roku Wojtówka została zasiedlona tylko częściowo i ze względu na złe warunki glebowo – klimatyczne oraz brak dogodnych połączeń komunikacyjnych systematycznie wyludniała się. Próbowano, biorąc pod uwagę ładne położenie wsi, zaktywizować letniskowe jej funkcje, ale bez większych rezultatów. Obecnie większość ludności Wojtówki zajmuje się rolnictwem, a pozostali jej mieszkańcy zatrudnieni są w okolicznych miejscowościach. W Wojtówce powstają też domy letniskowe. W 2 połowie XVIII wieku i XIX wieku występowała we wsi głównie zabudowa szerokofrontowa, założona głównie z jednokondygnacjowych budynków mieszkalnych i mieszkalno – gospodarczych o prostych bryłach, nakrytych dachami dwuspadowymi. Zachowana do dziś zabudowa wsi powstała w 2 połowie XIX wieku i w pierwszych latach XX stulecia. Współcześnie uległa częściowej destrukcji. W Wojtówce i w jej najblizszej okolicy zachowały się figury i krzyże przydrożne. W sąsiedztwie znajduję się krucyfiks z 1918 roku będący zarazem pomnikiem żołnierzy poległych w I wojnie światowej . Za BIP Ladek. Mieszkańcy w 1937r.. Przy altanie wisi tablica z błędną informacją, że mieszkał tu i był proboszczem Max Tschischke. Wymieniony ksiądz mieszkał i pracował w Wójtowicach (Voigsdorf b. Habelschwerdt). Niestety ten błąd powiela Słownik geografii... Staffy i Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej.. Wystarczy zobaczyć w książce adresowej z 1937r. Z. Waluś.
* * *
Nazwa miejscowości po 1945 r.
Tymczasowa: Rajmontowo. [źródło: Dawna strona „kłodzkikatek.pl”]
Nazwa urzędowa:
Wójtówka, pow. bystrzycki, d. nazwa Voigtsdorf b. Landeck [M. P. 1948 nr 14 poz. 55, obow. od 12.02.1948 r.].
Nazwa aktualna:
D. U. 2013 poz. 200, obow. od 28.02.2013 roku - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13.12.2012 r. w sprawie urzędowego wykazu nazw miejscowości i ich części:
Wójtówka, wieś, gmina Lądek-Zdrój, powiat kłodzki, SIMC: 0853228.
Źródło: ISAP: [Wynot. Stan]
Pokaż więcej Pokaż mniej
  Obiekty

Altana - gościniec

Borówkowy Potok w Wójtówce

Dom bez numeru -1

Dom nr 2

Dom nr 3

Dom nr 3a

Dom nr 3b

Dom nr 3c

Dom nr 3f

Dom nr 3g

Dom nr 3i

Dom nr 3i

Dom nr 4

Dom nr 5

Dom nr 6

Dom nr 6b

Dom nr 7

Dom nr 8

Dom nr 8a

Dom nr 8c

Dom nr 8d

Dom nr 8e

Dom nr 8f

Dom nr 9

Dom nr 10

Dom nr 11

Dom nr 12

Dom nr 13

Dom nr 14

Dom nr 15

Dom nr 16

Dom nr 17

Dom nr 17a

Dom nr 18

Dom nr 20

Dom nr 22?

Dom nr 29?

Dom nr 30

Dom nr 31

Dom weekendowy

Gospoda Paula Wagnera

Gospodarstwo agroturystyczne Kamiz

Kaplica św. Krzysztofa

Kościół św. Antoniego

Krzyż pasyjny

Mapy i plany

Ośrodek Stowarzyszenia Wspólnota

Pamiątkowy głaz

Panoramy i widoki Wójtówki

Pensjonat Księżycowa Dolina

Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wójtówka)

Posesja nr 8b - niezabudowana

Szopa leśników

Zbiornik p.poż.

Źródło Aleksandry

 • Data: 1921
  komentarze: 0
  Reklama zakładu budowlanego Richarda Exnera.
 • Data: 1924
  komentarze: 0
  Mieszkańcy Wojtowki w 1924 r.
 • Data: 1925
  komentarze: 0
  Josef Foerster zaprasza na Kirmes.
 • Data: 1936
  komentarze: 4
  Mapa geologiczna Landeck i okolic z 1936 r.
 • Data: 1999
  komentarze: 0
 • Data: 2006-06-03
  komentarze: 0
  Wójtówka - ciekawy kamień.
 • Data: 2010-06-15
  komentarze: 0
  Krzyż drewniany przy drodze do Wójtówki.
 • Data: 2011-07-13
  komentarze: 0
  Droga wysypana (wyrównana) odpadem z kopalni dolomitu prowadzi ...
 • Data: 2013-05-07
  komentarze: 0
  Droga główna we wsi w kierunku kościoła.
 • Data: 2014-02-03
  komentarze: 0
  Droga z osady (z numerami 8) do wsi.
 • Data: 2014-02-03
  komentarze: 0
  Stara droga z Lądka do wsi (przez Przełęcz Pod Konikiem).
 • Data: 2014-02-03
  komentarze: 0
  Wojtówka.
 • Data: 2014-02-03
  komentarze: 0
  Droga z Lądka (przez Przełęcz Pod Konikiem) w kierunku drogi głównej.
 • Data: 2014-04-01
  komentarze: 0
  W ubiegłym roku zmieniono zieloną tablicę. Wójtówka zamieniła ...
 • Data: 2015-01-11
  komentarze: 0
  Droga główna w kierunku Lądka.
 • Data: 2015-01-11
  komentarze: 0
  Droga główna w kierunku kościoła.
 • Data: 2017-01-08
  komentarze: 0
  Zbocze Wójtowej.
 • Data: 2017-01-08
  komentarze: 0
  Droga od strony pensjonatu Księżycowej Doliny.
 • Data: 2017-01-08
  komentarze: 0
  Droga leśna biegnąc wzdłuż Borówkowego Potoku i drogi głównej ...
 • Data: 2017-01-08
  komentarze: 0
  Droga leśna biegnąc wzdłuż Borówkowego Potoku i drogi głównej ...
 • Data: 2017-01-08
  komentarze: 0
  Dobrze utrzymana droga leśna ciągnąca się wzdłuż Borówkowego Potoku, ...
 • Data: 2017-05-31
  komentarze: 0
  Górna część wsi, droga w kierunku Wrzosówki.
 • Data: 2017-05-31
  komentarze: 0
  Górna część wsi. Kierunek Lądek.
 • Data: 2017-06-04
  komentarze: 0
  Droga polna biegnąca z Lądka.
 • Data: 2018-12-01
  komentarze: 0
  Trasa rowerowa w Księżycowej Dolinie,

Wójtówka na innych fotografiach
 • 2015
 • 2015
 • 2015